Your browser is not supported. For the best experience, a newer version or another browser is recommended.
In order to give you better service we use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Payment Terms

30 days net from invoice date. Vi förbehåller oss rätten till pris- och konstruktionsförändringar.

Vid transportskador och ev. reklamationer skall följande åtgärder vidtagas: Synliga skador på godset skall direkt vid mottagandet anmälas till transportören. Anmälan skall utan dröjsmål också göras till X-ponent Inredning AB. Samtliga skador och övriga reklamationer måste anmälas senast inom 7 dagar efter mottagandet. Detta gäller även produkter som upptäckts skadade vid uppackning. Retur av levererat gods får ej ske förrän överrenskommelse träffas med X-ponent Inredning AB.

 

Specialbeställda varor bytes ej.

The product has been added to your shopping cart Show shopping cartCheckout